Teenused

Konttuuri pakutavad teenused hõlmavad turu kaardistamist, müüki, allhankijate/koostööpartnerite otsimist, investeerimistegevust, tõlketeenuseid ja ettevõtte asutamisega seotud tööülesandeid. Teenuste hinnad on kas vahendustasu- või ajapõhised, ning tõlketöö hinnapakkumise saad juba paari sekundiga, kui laadid faili ankeedi kaudu.  Konttuuri roll oleneb teie vajadustest. Võime olla hüppelauaks turule, või osaleda aktiivse partneri/investorina äritegevuse arendamises.

Konttuuri investorina

Loe lisa

Investeerimistegevus on Konttuuri vundament. See on olnud ettevõtte osa juba algusest peale, ja kuigi ärimudelit on aastate jooksul rafineeritud, on aluspõhimõte samaks jäänud. Me investeerime kapitali, oskusteavet, ja tihti mõlemat. Investeerimistegevuse käigus oleme saanud palju praktilisi kogemusi ka ettevõtete juhtimistöös. Eestis elab palju eri ärivaldkondades kogenud soomlasi, kellel on noorematele ja sihikindlatele ettevõtjatele veel palju anda.

Turu kaardistamine

Turu kaardistamine aitab selgitada kliendipotentsiaali koos õigete pilootettevõtetega. Meie laiast koostöövõrgustikust leidub eri valdkondade eksperte ja kogenud tegijaid, kes tagavad sujuva alguse. Tavaliselt piisab ainult mõnest kliendikontaktist, et saada piisavalt infot tegeliku potentsiaali kohta, ja tihti on esimesed pilootkliendid aluseks kogu kohalikule kliendibaasile. Turu kaardistamine tähendab meie jaoks ka müüki, ja kõige paremaid tulemusi saame näidata B2B-poolelt. Ei maksa unustada, et mõnikord piisab ka ühestainsast õige sihtgrupi kliendist.

Ettevõte Eestisse?

Ettevõte asutamine Eestis on lihtne, aga seda pole alati tingimata vajagi. Kui eesmärgiks on sobivate edasimüüjate või allhankijate leidmine, piisab alguses ka koostöölepingutest ja kohalikust järelevalvest. Ettevõtte registreerimine Eestis muutub aktuaalseks siis, kui äritegevus on stabiilsem, ja kui on vaja arvestada võimalike maksusoodustuste ja väiksemate tööjõukuludega. Kui äritegevuse alustamisega on kiire, on mõnikord hea lahendus valmisfirma ostmine.

Tõlketeenused

Tõlkepakkumine

Tõlketöödes on meie peamiseks koostööpartneriks Navitep Oy, kelle kergesti kasutatav platvorm automatiseerib erinevad tõlketöö etapid. Selle teenuse kaudu on võimalik tellida kas professionaalse tõlkija tööd või ka masintõlget peaaegu kõikidesse keeltesse. Tõlketöö hinnapakkumise saad paari sekundiga oma meiliaadressile, kui laadid faili hinnapäringu ankeedi kaudu.

Veel Konttuuri või selle koostööpartnerite kaudu pakutavaid teenuseid:

värbamine
Äriruumid
Raamatupidamisteenused
Logistika
Maksu- ja juriidiline nõustamine
Kohalik turundus sotsiaalmeedias
Valmisfirmad